mapa strony   |   kontakt   |

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki 15-522 Białystok Szosa Baranowicka 37

Tel.: 085 740-22-17, 740-21-49
Fax.: 085 740-22-19

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl
strona internetowa: www.pzd.bialystok.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /pzd-bialystok/SkrytkaESP

NIP: 966-13-79-142         
REGON: 050668101

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dyrektor: Marek Jędrzejewski
Za-ca Dyrektora: Elżbieta Jasińska

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zarządza siecią dróg powiatowych, której łączna długość wynosi 1103 km (1020 km – drogi zamiejskie + 83 km – drogi miejskie) i przebiega ona przez teren 15 gmin.

Na obszarze Powiatu Białostockiego znajduje się:

na drogach zamiejskich:
1) 196 odcinków dróg o łącznej długości 1020 km,
2)  84 mosty o łącznej długości 1259 m,
3)  874 przepusty.
na drogach miejskich:
1) 59 odcinków dróg o łącznej długości 83 km,
2) 9 mostów o łącznej długości 194 m,
3) 47 przepustów.

II.  Status prawny

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego utworzoną na podstawie:

  • Art.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.    Nr 142 poz. 1592,
  • Art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.  Nr 204 poz. 2086),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 780),
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998r. Nr 165, poz. 1203),
  • Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Informacja o składnikach majątku ruchomego zakwali

10.12.2013, 09:56

Informacja o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych jako zbędne

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Adam Popławski
Dokument z dnia: 02.07.2009
Dokument oglądany razy: 170 430
Opublikował: Jacek Sulik
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl