Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Wersja archiwalna z dnia 04.01.2010

Zaścianki 15-522 Białystok Szosa Baranowicka 37

Tel.: 085 740-22-17, 740-21-49
Fax.: 085 740-22-19

e-mail: pzd@pzd.bialystok.pl
strona internetowa: www.pzd.bialystok.pl

NIP: 966-13-79-142         
REGON: 050668101

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dyrektor: Marek Jędrzejewski
Za-ca Dyrektora: Elżbieta Jasińska

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zarządza siecią dróg powiatowych, której łączna długość wynosi 1103 km (1020 km – drogi zamiejskie + 83 km – drogi miejskie) i przebiega ona przez teren 15 gmin.

Na obszarze Powiatu Białostockiego znajduje się:

na drogach zamiejskich:
1) 196 odcinków dróg o łącznej długości 1020 km,
2)  84 mosty o łącznej długości 1259 m,
3)  874 przepusty.
na drogach miejskich:
1) 59 odcinków dróg o łącznej długości 83 km,
2) 9 mostów o łącznej długości 194 m,
3) 47 przepustów.

II.  Status prawny

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego utworzoną na podstawie:

Podpisał: Adam Popławski
Dokument z dnia: 02.07.2009
Dokument oglądany razy: 163 101
Opublikował: Adam Popławski
Publikacja dnia: 04.01.2010
 
wydruk z dnia: 19.01.2021 // bip.pzd-bialystok.bianet.pl