mapa strony   |   kontakt   |

Mosty na terenach zamiejskich

L.p Gmina

Oznaczenie lokalizacji miejscowość,

Nr. drogi nazwa rzeki

Parametry techniczne mostu Konstrukcja mostu Data oddania do użytk2u
skrajnia pionow. pod obiektem długość mostu(m) całkowita szerokość mostu (m) szerokość jezdni(m) Nośność (t)
1 Tykocin

m. Piaski droga powiatowa

Nr 03315 Tatary - Piaski - Kiślaki-

Łazy Małe - Słomianka

rzeka Nereśl

1,6 14,6 6,6 5,20 15NP Most żelbetowy trzyprzęsłowy swobodnie podparty. Podpory żelbetowe z jazem 1960r.
2 Tykocin

m. Frączki , droga powiatowa

Nr 03316 Łaziuki - Żuki- Frączki

rzeka Nereśl

1,8 7,0 5,40 4,20 15NP

Most tymczasowy na belkach stalowych dwuteowych NP. 380 - szt.3, i NP.360 szt.1.

Pomost drewniany. Przyczółki palowe drewniane

1993r
3 Tykocin

m. Łopuchowo, droga powiatowa Nr

03318 Tykocin - Kiermusy - Nieciece-Łopuchowo

rzeka Ślina

2,3 27,0 8,90 6,0 30NP Most żelbetowy trzy przęsłowy prefabrykowany typu ?Gromnik" z uciąglonym pomostem .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach .Filary żelbetowe słupowe . 1978r.
4 Tykocin

m. Popowlany , droga powiatowa

Nr 03322 Zlotoria - Siekierki - Tykocin

rzeka - c.b.n.

0,5 6,50 8,40 8,0 15 NS

Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe z opierzeniem z desek żelbetowych

1958r.
5 Dobrzyniewo

m. Dobrzyniewo, droga powiatowa Nr 03335 Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo - Fasty

rzeka Supraśl

1,2 17,60 7,40 6,0 15 NS

Most stalowy z płytą żelbetową .Belki stalowe NP.

I 750 szt. 2 i I NP. 800 szt.2, I NP. 900 szt.1 Przyczółki betonowe posad. bezpośrednio

1954r.
6 Dobrzyniewo

m. Fasty , droga powiatowa Nr 03335

Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo- Fasty

rzeka Biała

1,8 45,9 8,90 6,0 15NP

Most stalowy trzyprzęsłowy z płytą żelbetową .Belki stalowe NP. 550 - szt. 18 . Przyczółki i filary żelbetowe pełne posad. na palach żelbet.

1975r.
7 Dobrzyniewo

m. Kulikówka, droga powiatowa Nr 03339 do dr. nr 669 Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka rzeka Kulikówka

1,1 6,40 7,40 7,0 15 NP Most żelbetowy płytowy, swobodnie podparty . Ustrój niosący konstrukcja płytowa. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1974r.
8 Dobrzy- niewo m. Kulikówka, droga powiatowa Nr 03339 do dr. nr 669 Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka rzeka Kulikówka 1,2 5,80 8,90 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy, swobodnie podparty . Ustrój niosący konstrukcja płytowa. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio 1957r.
9 Wasilków m.Sochonie, droga powiatowa Nr. 03365 Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 1,2 10,0 5,30 5,0 5 NS Most stalowy . Belki stalowe NP. 425 szt.3 Pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio 1949r.
10 Wasilków m.Woroszyły , droga powiatowa Nr. 03365 Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 1,1 12,0 7,40 7.0 30 NP. Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych . 1982
11 Wasilków m. Mostek , droga powiatowa Nr. 03365 Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Czarna 0,9 9,0 7,50 7,0 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1988r.
12 Wasilków m. Rybniki , droga powiatowa Nr. 03365 Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki rzeka Krzemionka 0,5 8,20 8,40 7,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio 1971r.
13 Wasilków m. Katrynka , droga powiatowa Nr. 03366 Wólka - Katrynka rzeka Czarna 0,5 9,80 7,40 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1961r.
14 Wasilków m. Nowodworce , droga powiatowa Nr. 03376 Wasilków - Nowodworce - Ogrodniczki rzeka Supraśl 1,0 36,1 9,0 6,0 40 NP. Most żelbetowy trzyprzę- -słowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbe- towe posadowione na palach żelbetowych 1993r.
15 Wasilków m. Czarna Wieś Kościelna , droga powiatowa Nr 03367 Czarna Białostocka - Czarna wieś Kościelna - Oleszkowo - Chmielnik - Niemczyn rzeka - c.b.n. 2,5 8,0 9,90 7,0 30 NP. Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1967r.
16 Wasilków m. Wólka Ratowiecka , droga powiatowa Nr. 03369- dr.Nr.18 Złota Wieś -Wólka Ratowiecka rzeka Czapielówka 1,7 8,50 7,40 7,0 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe 1970r.
17 Wasilków m. Ratowiec , droga powiatowa Nr. powiatowa Nr. 03369- dr.Nr.18 Złota Wieś -Wólka Ratowiecka rzeka Czarna 1,0 9,80 6,90 6,50 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe 1967r
18 Gródek m. Kołodno , droga powiatowa Nr 03382 Królowy Most - Kołodno - Cieliczanka - Supraśl rzeka Płoska 1,4 18,0 7,40 6,0 30 NP Most żelbetowy dwuprzęsłowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. Filar żelbetowy pełny. 1987r.
19 Supraśl m. Cieliczanka , droga powiatowa Nr 03382 Królowy Most - Kołodno - Cieliczanka - Supraśl rzeka Starzynka 0,5 6,0 7,40 7,0 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1975r.
20 Gródek m. Radunin, droga powiatowa Nr 03386 - do drogi Nr 66 - Pieszczaniki - Radunin rzeka Supraśl 1,3 18,0 7,40 6,0 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1988r.
21 Gródek m. Załuki , droga powiatowa Nr 03387 Słuczanka - Załuki - Sofipol rzeka c.b.n. 0,4 5,40 7,40 7,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1970r
22 Gródek m. Nowosiółki , droga powiatowa Nr 03388 Załuki - Kondycja - Borki rzeka Supraśl 1,0 21,0 8,90 6,0 30 NP Most żelbetowy trzyprzę- słowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik ".Przyczółki żelbe towe posadowione na palach żelbetowych. Filary słupowe żelbetowe posad. na palach 1976r.
23 Gródek m. Kondycja , droga powiatowa Nr 03388 Załuki - Kondycja - Borki rzeka Supraśl 0,5 16,45 7,30 6,0 15 NP Most tymczasowy . Dźwigary główne - belki stalowe NP. 550 - szt.5 o rozstawie 1,40m .Przyczółki palowe drewniane, pomost drewniany 1999r.
24 Gródek m. Krółowe Stojło, droga powiatowa Nr 03389 Waliły Stacja - Królowe Stojło rzeka Supraśl 0,6 18,56 7,40 6,0 40 NP Most stalowy na belkach stalowych GBS o dł. 18,0 m - szt.5 i wys. H=750 . Płyta żelbetowa współpracująca Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1989r.
25 Michałowo m. Mościska , droga powiatowa Nr 03390 Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,6 10,6 9,40 8,0 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1952r.
26 Michałowo m.Michałowo , droga powiatowa Nr 03390 Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,8 10,0 10,0 8,60 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1963r.
27 Michałowo m. Pieńki , droga powiatowa Nr 03390 Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Supraśl 0,4 11,8 9,80 8,40 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych. 1961r.
28 Gródek m. Gródek, droga powiatowa Nr 03390 Zabłudów - Michałowo- Gródek rzeka Dzierniakówka 0,60 7,70 10,0 9,40 30 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbet. 1963r.
29 Gródek m. Piłatowszcyzna , droga powiatowa Nr 03393 Waliły Stacja- Nietupa - rzeka Supraśl 0,8 15,0 9,90 7,0 30 NP Most stalowy z płytą żelbetową. Belki stalowe blachownicowe szt. 6 o wys. H= 690 mm .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1973r.
30 Michałowo m. Żednia , droga powiatowa Nr 03395 Hermanówka- Sokole-Stanek - - Zednia rzeka Koziprzeskok 0,4 6,40 7,45 7,0 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1968r.
31 Gródek m. Gródek , droga powiatowa Nr 03399 Michałowo- Kobylanka- Kuchmy - Podozierany - Bielewicze - Gródek rzeka Supraśl 1,1 13,60 14,90 9,0 40 NP Most żelbetowy półpłytowy swobodnie podparty. Wzmocniony przyklejonymi płaskownikami stalowymi. Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1969r.
32 Gródek m. Zubki , droga powiatowa Nr. 03406 Zubki - Stacja PKP rzeka Kołodzieżanka 1,2 7,50 7,40 6,50 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1974r.
33 Gródek m. Zubry, droga powiatowa Nr 03407 Zubry do drogi Nr 03405 rzeka Kołodzieżanka 0,8 9,0 7,40 7,0 15 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych . 1978r.
34 Gródek m. Świsłoczany, droga powiatowa Nr 03408 Jałówka - Gonczary - Dublany - Mostowlany - Świsłoczany - Bobrowniki rzeka Kołodzieżanka 0,5 9,40 7,30 6,0 15 NP Most tymczasowy .Belki stalowe NP. 400 - szt.5 Przyczółki palowe drewniane. Pomost drewniany. 1996r.
35 Zabłudów m. Sacharki, droga powiatowa Nr. 03416 Planty - Denisowo- Sacharki do dr. Nr 687 rzeka Rudnik 1,0 9,0 7,40 7,0 30 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1980r.
36 Zabłudów m. Małynka, droga powiatowa Nr 03420 Ochremowicze - Małynka - Potoka- Heronimowo- Michałowo rzeka Małynka 1,5 8,0 8,40 8,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1958r.
37 Zabłudów m. Zajezierce , droga powiatowa Nr 03426 Rafałówka - Kamionka - Zajezierce rzeka Bakinówka 1,5 8,0 8,90 6,10 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1967r.
38 Michałowo m. Zajma , droga powiatowa Nr 03428 do dr. Nr 686 do m. Zajma rzeka Płoska 0,5 12,0 7,40 7,0 30 NP Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe pełne posadowione na palach żelbetowych 1982r.
39 Zabłudów m. Rudnica , droga powiatowa Nr. 03429 Rudnica - Widły rzeka Płoska 2,0 10,7 7,0 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty . Podpory - pale żelbetowe z oczepem żelbetowym. Opierzenie przyczółków i skrzydeł z desek żelbetowych. 1974r.
40 Zabłudów m. Aleksicze , droga powiatowa Nr. 03432 Zabłudów - Gnieciuki - Sieśki - Ostrówki - dr. Nr 19 rzeka Rudnia 0,6 9,50 7,40 6,0 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1966r.
41 Zabłudów m. Pawły, droga powiatowa Nr.03434 Koźliki - Miniewicze - Pawły rzeka Czarna 0,7 6.0 7,40 7,0 30 NP K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1990r.
42 Zabłudów m. Pawły, droga powiatowa Nr.03436 Ryboły - Pawły - Ciełuszki - Puchły rzeka Czarna 0,5 9,0 8,40 7,0 40 NP. Kl.B Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Wągrowiec ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1992r.
43 Zabłudów m. Kaniuki droga powiatowa Nr.03437 Ciełuszki - Kaniuki- Pawły rzeka Czarna 2,1 9,0 7,40 6,0 40 NP. Kl.B. Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1990r.
44 Zabłudów m. Pawły droga powiatowa Nr.03437 Ciełuszki - Kaniuki- Pawły rzeka Czarna 0,5 9,0 11,4 7,0 30 NP. K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1977r.
45 Juchnowiec m. Hryniewicze , droga powiatowa Nr. 03438 B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Horodnianka 1,1 7,0 9,0 8,60 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio 1957r.
46 Juchnowiec m. Lewickie , droga powiatowa Nr. 03438 B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Niewodnica 0,8 7,2 9,0 8,60 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1957r.
47 Juchnowiec m. Wólka droga powiatowa Nr. 03438 B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Turośnianka 1,6 7,0 8,05 7,30 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1962r.
48 Juchnowiec m. Biele droga powiatowa Nr. 03438 B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Gniła 1,5 7,0 9,70 7,10 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1966r.
49 Juchnowiec m. Tryczówka droga powiatowa Nr. 03438 B-stok - Juchnowiec - Biele- Tryczówka -Wojszki rzeka Mieńka 1,1 6,6 8,40 7,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1962r.
50 Zabłudów m. Solniki, droga powiatowa Nr 03445 do dr. Nr 03439 Krynickie - Zabłudów rzeka Czarna 0,6 4,75 8,40 7,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty .Przyczółki żelbetowe wykonane z pali żelbetowych z opierzeniem z desek żelbetowych 1963r.
51 Juchnowiec m. Szerenosy , droga powiatowa Nr 03453 Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Dolny- Szerenosy- Turośń Kościelna rzeka Turośnianka 1,2 8,7 6,30 5,0 10 NS Most stalowy .Belki NP. 500 - szt. 3 , pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1955r.
52 Juchnowiec m. Koplany , droga powiatowa Nr 03455 Księżyno - Koplany- Juraszki - Pomygacze rzeka Niewodnica 0,8 6,40 7,40 7,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1964r.
53 Juchnowiec m. Hołówki, droga powiatowa Nr 03458 Juchnowiec Dolny - Hołówki Nowe- Hołówki Stare rzeka Turośnianka 0,8 10,0 7,60 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1958r.
54 Turośń Kościelna m. Turośń Kościelna , droga powiatowa Nr 03459 Markowszczyzna - Iwanówka- Turośń Kościelna - Czaczki rzeka Turośnianka 1,6 11,3 10,10 7,0 15 N Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio w 1953r. 1973r.
55 Juchnowiec m. Dorożki , droga powiatowa Nr 03466 Dorożki - Pańki rzeka Mieńka 1,75 8,80 7,40 6,0 15 NP Most stalowy trwały z pomostem drewnianym, dźwigary stalowe dwuteowe H= 540 mm szt.5,Podpory żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. Pomost drewniany typu amerykańskiego. 2000r.
56 Juchnowiec m. Kożany , droga powiatowa Nr 03467 Kożany - Zajączki do drogi Nr 03438 rzeka Mieńka 0,5 9,0 7,40 6,0 40 NP. Kl.B Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Wągrowiec ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1994r.
57. Juchnowiec m. Tryczówka, droga powiatowa Nr 03468 Tryczówka - Rzepniki rzeka Mieńka 0,4 9,0 7,40 7,0 30 NP. K-80 Most żelbetowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik ? Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1983r.
58 Suraż m. Kowale, droga powiatowa Nr 03472 Turośń Dolna - Suraż rzeka c.b.n. 1,4 6,6 9,10 5,10 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych wypełnione betonem. 1962r.
59 Łapy m. Łapy Pluśniaki , droga powiatowa Nr 03476 Łapy - Łapy Pluśniaki - Suraż rzeka Szeroka Struga 1,2 10,3 8,10 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe pełne posadowione bezpośrednio. 1957r.
60 Łapy m. Kołpaki, droga powiatowa Nr 03482 Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka c.b.n. 0,4 5,40 8,10 6,10 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1957r.
61 Łapy m. Gąsówka Somachy , droga powiatowa Nr 03482 Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka c.b.n. 0,9 4,70 7,30 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1961r.
62 Łapy m. Gąsówka Somachy , droga powiatowa Nr 03482 Łapy Kołpaki - Łapy Osse- Gąsówka Somachy rzeka Ślina 1,5 8,9 7,40 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1957r.
63 Choroszcz m. Sienkiewicze, droga powiatowa Nr 03491 Białystok - Kruszewo - Jeżewo rzeka Horodnianka 0,7 11,5 8,90 6,0 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki od str. B-stoku kamienny, od str. Kruszewa betonowy posad. bezpo- średnio. 1954r.
64 Turośń Kościelna m. Zawady, droga powiatowa Nr 03495Choroszcz -Zaczerlany Zawady - Kol. Baciuty rzeka Czaplinianka 0,9 10,8 7,40 6,0 15 NP. Kl.II. Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1973r.
65 Choroszcz m. Gajowniki, droga powiatowa Nr 03497 -Zaczerlany - Gajowniki rzeka Czaplinianka 0,8 9,5 7,40 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio. 1966r.
66 Choro-szcz m. Gajowniki, droga powiatowa Nr 03498 droga przez wieś - Gajowniki rzeka Czaplinianka 1,0 10,7 7,40 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych 1966r.
67 Turośń Kościelna m. Topole ,droga powiatowa Nr 03499 Choroszcz - Czaplino - Niewodnica - Topole - Markowszczyzna rzeka c.b.n. 1,7 6,9 7,40 7,0 30 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio 1958r.
68 Choroszcz m. Czaplino,droga powiatowa Nr 03500 do dr, Nr03499 do m. Czaplino rzeka Czaplinianka 1,7 5,9 6,37 5,50 10 NS Most stalowy .Belki NP. 380- szt.5. Pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. 1950r.
69 Turośń Kościelna m. Niewodnica Kościelna ,droga powiatowa Nr 03501 Niewodnica Kościelna -Tryp Czaplinianka 0,8 7,40 7,40 6,0 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1973r.
70 Choroszcz m. Czaplino,droga powiatowa Nr 03503 Czaplino- Mińce - Trypucie - Tołcze rzeka Czaplinianka 0,8 7,0 7,40 6,0 10 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych. 1967r.
71 Choroszcz m. Klepacze,droga powiatowa Nr 03505 Oliszki - Klepacze - Horodniany rzeka Horodnianka 0,5 7,8 8,90 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych . 1960r.
72 Juchnowiec m. Horodniany,droga powiatowa Nr 03505 Oliszki - Klepacze - Horodniany rzeka Horodnianka 0,6 7,3 6,30 5,0 5 NS Most stalowy .Belki NP. 320 - szt. 4 , pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio 1956r.
73 Choroszcz m. Klepacze,droga powiatowa Nr 03506 Niewodnica - Klepacze - Starosielce rzeka Horodnianka 0,7 7,7 8,90 6,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przyczółki palowe żelbetowe z opierzeniem z desek żelbetowych . 1960r.
74 Juchnowiec m. Biele, droga powiatowa Nr 03512 droga przez wieś Biele rzeka Gniła 2,2 6,0 7,40 6,0 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik" .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1975r.
75 Gródek m. Półtoraczka,droga powiatowa Nr 03514 do dr. Nr 03382 - osada zwana Półtoraczką rzeka Płoska 1,8 21,65 4,50 4,0 12 NS Most stalowy , belki blachownicowe H= 750mm, szt.3. Pomost drewniany. Przyczółki betonowe posadowione bezpośrednio. W 1992r wyk. dodatkowe podpory drewniane. 1955r.
76 Suraż m. Doktorce , droga powiatowa Nr 03615 Bielsk Podlaski - Orzechowicze - Stołowacz - Mulawicze - Strabla - Doktorce rzeka Narew 2,40 138,80 9,90 7,0 30 NP Most stalowy 9- cio przęsłowy z płytą żelbetową . Belki stalowe NP. 550 mm - po 8 szt. w przęśle. Łącznie - szt.72. Przyczółki i filary żelbetowepełne posadowione na palach żelbetowych 1978r.
77 Poświętne m. Brzozowo Chrzczony , droga powiatowa Nr 03603 Poświętne - Brzozowo Stare - Brzozowo Pańki - Liza Stara - Liza Nowa - Gabrysin rzeka - c.b.n. 0,5 6,0 8,40 8,0 30 NP Most żelbetowy swobodnie podparty prefabrykowany typu ? Gromnik" .Przyczółki żelbetowe posadowione na palach żelbetowych 1974r.
78 Poświętne m. Pietkowo , droga powiatowa Nr 03603 Pietkowo - Osówka - Godzieby - Falki rzeka - Liza 1,0 10,8 7,40 6,0 15 NP Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Przy- czółki żelbetow. posadowione na palach żelbetowych . 1966r.
79 Zawady m. Strękowa Góra ,droga powiatowa Nr 23155 od drogi Nr 64 - Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec rzeka Narew 5,05 172,60 8,80 6,0 15 NS Most żelbetowy belkowy dwudźwigarowy 7 przęsłowy Konstrukcja pełnościenna betonowa , monolityczna prostokątna żebrowa. Przyczółki betonowe posad. na palach żelbetowych Filary żelbetowe posad. na palach żelbetowych. 1962r.
80 Zawady m. Targonie Wielkie ,droga powiatowa Nr 23512 - droga Nr 23510 - Targonie Wielkie -granica województwa rzeka Ślina 3,0 27,30 7,40 6,0 30 NS Most żelbetowy trzyprzęsłowy prefabryko- -wany swobodnie podparty typu ? Gromnik". Przyczółki betonowe posadowione na palach żelbetowych 1977r.
81 Zawady m. Grabowo, droga powiatowa Nr 23515 - Mężęnin - Chlebiotki Nowe - do dr. Nr 64 rzeka c.b.n. 1,3 5,0 9,40 9,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Konstrukcja płytowa monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki betonowe. 1955r.
82 Zawady m. Chlebiotki ,droga powiatowa Nr 23515 - Mężęnin - Chlebiotki Nowe - do dr. Nr 64 rzeka c. b. n. 1,7 5,0 9,40 9,0 15 NS Most żelbetowy płytowy swobodnie podparty. Konstrukcja płytowa monolityczna o pełnym przekroju. Przyczółki betonowe. 1952r.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Adam Popławski
Dokument z dnia: 07.07.2009
Dokument oglądany razy: 2 287
Opublikował: Adam Popławski
Publikacja dnia: 07.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl